ماژول حسابداری دهیاری

در صفحه اول نرم افزار حسابداری دهیاری  پویا دهیار گزارشی جامع از عملکرد دهیاری در یک دوره مالی به تفکیک موجودی نقد و بانک ، بودجه مصوب ، در آمد وصولی ، گزارش مازاد و کسری ، هزینه های عمرانی و هزینه های جاری و گزارش کلی از حساب کل به ما نمایش می دهد .

در ماژول حسابداری می توانید سند های حسابداری خود را ثبت نمایید و مجموع حساب پرداختی و دریافتی را در اختیار داشته باشید. همچنین در این ماژول این امکان وجود دارد که اطلاعات بدهکاران و بستانکاران و موعد سر رسید آن ها را ثبت نمایید و مجموع بدهی و بستانکاری را در اختیار داشته باشید.

لیست اسناد حسابداری

فرم لیست اسناد حسابداری دهیاری پویا دهیار

 • می توانیم وضعیت سند حسابداری را در ۳ حالت تعیین نماییم ( در حال بررسی ، تکمیل مدارک و تایید نهایی )
 • امکان تکثیر سند حسابداری در این فرم وجود دارد.
 • امکان چاپ کلی سند در این فرم وجود دارد.
 • قابلیت جستجو پیشرفته در لیست سند حسابداری را به ما می دهد.

سند حسابداری دهیاری

فرم سند حسابداری دهیاری پویا دهیار

سیستم حسابداری پویا دهیار امکانات بسیار ساده و روانی را  برای کاربران جهت ثبت اسناد حسابداری می دهد.

 فرم سند حسابدای دهیاری پویا دهیار  را  می توان بصورت ردیفی و یا بصورت جدولی سند حسابداری ثبت نمود.

امکانات مهم و جالب توجه حسابداری دهیاری پویا دهیار :

 • امکان باز نمودن چندین سند در یک زمان
 • امکان تعیین ضمائم ( پیوست ها) برای هر سند حسابداری
 • امکان استفاده از کلیدهای میانبر برای سرعت دهی در انجام ثبت اسناد حسابداری
 • امکان تبدیل و چاپ سند حسابداری به PDF , Word , Excel

محدوده گزارش چاپ در اسناد حسابداری

فرم گزارش چاپ اسناد حسابداری

محدوده گزارش چاپ سند حسابداری در ۳ حالت می توان تعیین نمود:

 • محدوده شماره سند حسابداری 
 • محدوده مبلغ سند حسابداری
 • محدوده تاریخ سند حسابداری

گزارشات جامع حسابداری دهیاری

فرم گزارشات جامع حسابداری دهیاری پویا دهیار :

 • گزارش دفاتر حسابداری  ( کل ،روزنامه ، معین و تفصیلی )
 • گزارشات بیلان و تراز مالی (تراز های استاندار حسابداری ، تراز آزمایشی ، تراز آزمایشی ۱۰ ستونی و… )
 • گزارش آنالیز حساب ها
 • گزارش مازاد و کسری
 • گزارش چاپ اسناد حسابداری

پارامترهای حسابداری

فرم پارامترهای حسابداری پویا دهیار

در این فرم می توان پارامترهای حسابداری پویا دهیار را تعیین نمود :

 • تراز بودن در هنگام ثبت و اصلاح سند حسابداری
 • مرتب سازی اسناد حسابداری  بر اساس ستون بدهکار و بستانکار
 • آیا  بودجه در سند حسابداری کنترل شود؟
 • آیا به کاربر دسترسی به ویرایش بودجه مصوب سال جاری داده شود ؟
 • تعیین اعضای امضاء کننده در پایین اسناد حسابداری
فهرست