چرا ؟

نرم افزار حسابداری
گلاته پویا حساب .

 • حساب کردن سهم هر صیاد
 • حساب کردن سهم هر شناور
 • گزارش فاکتورها قبل به تفکیک
 • حساب گلاته بصورت دقیق
 • کاربری آسان با بخش های مختلف نرم افزار
 • گزارش کل دوره ها 
 • پشتیبانی رایگان و ….

نرم افزار حسابداری گلاته

پویا حساب

نرم افزار حسابداری گلاته کاری جدید از تیم نرم افزاری پویا حساب که امورات صیادی به طریق محاسبه سنتی منطقه جنوب طراحی و پیاده سازی شده و با نصب نرم افزار حسابداری صیادی گلاته بر روی گوشی؛ صیادان نگران امورات حسابداری خود نباشند. این نرم افزار کاربردی همراه با محیط ساده، بسیار دقیق و بصورت خودکار حسابدار صیادان خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری گلاته پویا حساب؟
 • حساب کردن سهم هر صیاد
 • حساب کردن سهم هر شناور
 • گزارش فاکتورها قبل به تفکیک
 • حساب گلاته بصورت دقیق
 • کاربری آسان با بخش های مختلف نرم افزار
 • گزارش کل دوره ها 
 • پشتیبانی رایگان و ….
دانلود نرم افزار گلاته
اخبار
mohmmad paitooran

راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص «تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵

ادامه مطلب »
اخبار
mohmmad paitooran

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص «تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵

ادامه مطلب »
اخبار
mohmmad paitooran

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص «تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵

ادامه مطلب »
فهرست