اگر می خواهید:

نرم افزار حسابداری
ترخیص کاری پویا حساب.

 • فرآیند ترخیص را دقت و نظم ببخشید .

 • خطاهای محاسباتی نیروی انسانی را کاهش و به اعتبار بالا در بازار برسید .

 • فرآیند ترخیص را به سرعت انجام دهید  .

 • به راحتی پرونده کاری چندین صاحب کالا را تشکیل دهید.
 • به آسانی صورت حساب صاحب کالا را صادر کنید.
 • بدون زحمت و به طوراتوماتیک سند حسابداری برای شما صادر می شود.
 •  

نرم افزار حسابداری ترخیص کالا (حق العمل کاری گمرکی)

پویا حساب

پویا حساب با استفاده از تجربه کارشناسان و حق العمل کاران به منظور مکانیزه کردن و روان سازی کلیه فعالیتهای مربوط به دفاتر حق العمل کاران گمرکی (ترخیص کاران گمرکی ) ، پویا ترخیص را طراحی و تولید نمود . این سیستم با حفظ گردش کاری دفاتر ترخیص کاری ، ورود اطلاعات به حداقل رسیده و با ایجاد محیط کاربری ساده و پویا ، پیچیدگی و زحمات ناشی از ثبت داده ها حذف شده است.

با پیشرفت فن آوری اطلاعات و استفاده  روز افزون از این پیشرفت در امور اداری و سایر امور روزمره و اهمیت یافتن زمان و مدیریت آن ، استفاده از سیستمهای مکانیزه ضروری و غیر قابل انکار است . مکانیزه کردن اموری که تا بحال از طریق دستی صورت می پذیرفت علاوه بر صرفه جوئی در وقت و افزایش سرعت عمل ، دقت و شفافیت امور را نیز مضاعف می کند . دسترسی آسان و سریع به داده ها و گزارشات دقیق تصمیم گیری مدیران را پویا و منجر به ارائه راهکارهائی می شود که حداکثر بهره وری را می توان از شرایط موجود به عمل آورد . 

فقط با ورود اطلاعات جزئی صورت حسابهای مشتریان و بدون ورود مستمر و پر زحمت داده های حسابداری دوبل ، به طور اتوماتیک سند حسابداری در سیستم صادر می شود .

 

چرا نرم افزار پویا ترخیص پویا حساب؟
 • کلیه اطلاعات مربوط به اظهارنامه و پروانه گمرکی شامل نام اظهار کننده ، حق العمل کار ، ارزیاب،مبلغ اظهاری،مبلغ استنباطی،شماره کوتاژ، شماره پروانه گمرکی ، شماره ثبت سفارش ، نام کالا ، شماره اعتبار و… مربوط به هر صاحب کالا به راحتی در سیستم ثبت می شود
 • کلیه اظهارنامه های ترخیص شده  یا در حال ترخیص را ثبت و نگهداری نمائید.محاسبه دقیق و چاپ پیش نویس اظهارنامه جهت ارائه به گمرک را انجام دهید . صورت حساب هزینه های انجام شده برای هر سند جهت ارائه  به صاحب کالا ثبت و چاپ نمائید . گزارشات منظم و متنوع در خصوص کلیه اقلام اظهارنامه تهیه و ارائه نمائید . حساب دریافت و پرداخت به کارمندان و طرف حسابها ثبت و نگهداری نمائید
 • فقط با ورود اطلاعات جزئی صورت حسابهای مشتریان و بدون ورود مستمر و پر زحمت داده های حسابداری دوبل ، به طور اتوماتیک سند حسابداری در سیستم صادر می شود.
 • پس از ثبت دریافت ها و هزینه های مربوط به پرونده کاری هر صاحب کالا مثلاً(بارنامه استاندارد،اداره بندر،حق العمل کار،گمرکی ،بهداری،آزمایشگاه،انرژی اتمی،نمونه برداری،سپرده گمرکی،تخلیه و بارگیری،جرثقیل،دیماند درب خروج و…) ،صورت حساب مشتری به طور اتوماتیک توسط سیستم صادر می شود و می توان به طور خلاصه و به ریز چاپ گرفت.
سیستم های بسته پویا ترخیص پویا حساب
حسابداری
خدمات ترخیص کاری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
اخبار
mohmmad paitooran

راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص «تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵

ادامه مطلب »
اخبار
mohmmad paitooran

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص «تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵

ادامه مطلب »
اخبار
mohmmad paitooran

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل

تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص «تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵

ادامه مطلب »
فهرست