چرا ؟

نرم افزار حسابداری
دهیاری پویا حساب .

 • امکان ثبت اسناد حسابداری
 • گزارشات دفاتر کل ، روزنامه ، معین و تفصیل و تراز های استاندارد
 • انجام کلیه عملیات بانکی و خزانه داری
 • امکان بستن حسابها و انتقال حسابها به دوره جدید به صورت اتوماتیک
 • تهیه گزارشات کامل مربوط به بودجه براساس فرم های استاندارد وزارت کشور
 • ثبت اقلام پیش بینی بودجه سال آینده و ثبت بودجه مصوب
 • تهیه گزارشات تفریغ بودجه و کسری و مازاد سال جاری
 •  تعریف سرفصل های دهیاری براساس سرفصل های وزارت کشور
 • لیست حقوق و دستمزد 

دهیاریها با توجه به اهمیت و کارکردهای متعددشان ، سهم بالایی در اداره امور کشور بر عهده دارند و توسعه فناوری اطلاعات در سطح روستاها ابزار مناسبی است جهت افزایش کارکرد دهیاریها . با مد نظر قرار دادن موارد فوق سیستم جامع حسابداری دهیاریها طراحی و پیاده سازی شده است . این سیستم به آسانی نصب میشود و به سادگی قابل استفاده است .

چرا نرم افزار حسابداری دهیاری پویا حساب؟
 • تعریف سرفصلهای دهیاری براساس سرفصلهای وزارت کشور ( وظیفه ، فصل ، ماده ، ردیف ) بصورت پیش فرض در قالب حسابهای گروه ، کل ، معین ، تفصیل
 • امکان ثبت اسنادحسابداری
 • گزارشات دفاترکل،روزنامه،معین و تفصیل وتراز های استاندارد
 • انجام کلیه عملیات بانکی وخزانه داری
 • امکان بستن حسابهاوانتقال حسابهابه دوره جدیدبصورت اتوماتیک
 • تهیه گزارشات کامل مربوط به بودجه براساس فرمهای استانداردوزارت کشور
 • ثبت اقلام پیش بینی بودجه سال آینده وثبت بودجه مصوب
 • ثبت مبالغ متمم بودجه
 • تهیه گزارشات تفریغ بودجه وکسری ومازادسال جاری
 • ثبت پروژه های دردست احداث دهیاریهابامشخصات کامل
سیستم های بسته دهیاری پویا حساب
حقوق و دستمزد
بودجه ریزی
اخبار
mohmmad paitooran

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ چه زمانی باید آن را تکمیل کرد؟ اظهارنامه مالیاتی چه به صورت خود اظهاری باشد و چه خود سازمان امور مالیاتی در

ادامه مطلب »
اخبار
mohmmad paitooran

سال مالیاتی چیست؟

سال مالیاتی چیست؟ طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع

ادامه مطلب »
فهرست