دانلود فایلنسخه فایلحجم 
AnyDesk Setup۳.۴.۰.۰۱.۷ MiB 
ماژول ارسال اطلاعات۱.۰.۰.۲۲ MiB 
آخرین نسخه حسابداری دهیاری۱۰.۰.۴۵ MiB 
AMMYY Admin v3.7۱ MiB 
دانلود فایلنسخه فایلحجم 
AccessRuntime۲۰۱۰۲۷۰ MiB 
Microsoft.Office2013۲۰۱۳۱.۷ GB 
NET Framework 4.0۴.۰۱ MiB 
    

راهنمای محصوالات

درایورها

فهرست