حسابداری گلاته

چرا ؟

نرم افزار حسابداری
گلاته پویا حساب .

 • حساب کردن سهم هر صیاد
 • حساب کردن سهم هر شناور
 • گزارش فاکتورها قبل به تفکیک
 • حساب گلاته بصورت دقیق
 • کاربری آسان با بخش های مختلف نرم افزار
 • گزارش کل دوره ها 
 • پشتیبانی رایگان و ….

نرم افزار حسابداری گلاته

پویا حساب

نرم افزار حسابداری گلاته کاری جدید از تیم نرم افزاری پویا حساب که امورات صیادی به طریق محاسبه سنتی منطقه جنوب طراحی و پیاده سازی شده و با نصب نرم افزار حسابداری صیادی گلاته بر روی گوشی؛ صیادان نگران امورات حسابداری خود نباشند. این نرم افزار کاربردی همراه با محیط ساده، بسیار دقیق و بصورت خودکار حسابدار صیادان خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری گلاته پویا حساب؟
 • حساب کردن سهم هر صیاد
 • حساب کردن سهم هر شناور
 • گزارش فاکتورها قبل به تفکیک
 • حساب گلاته بصورت دقیق
 • کاربری آسان با بخش های مختلف نرم افزار
 • گزارش کل دوره ها 
 • پشتیبانی رایگان و ….
دانلود نرم افزار گلاته

حداقل حقوق و دستمزد سال 1400

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا