اگر می خواهید:

نرم افزار حسابداری
ترخیص کاری پویا حساب.

 • فرآیند ترخیص را دقت و نظم ببخشید .

 • خطاهای محاسباتی نیروی انسانی را کاهش و به اعتبار بالا در بازار برسید .

 • فرآیند ترخیص را به سرعت انجام دهید  .

 • به راحتی پرونده کاری چندین صاحب کالا را تشکیل دهید.
 • به آسانی صورت حساب صاحب کالا را صادر کنید.
 • بدون زحمت و به طوراتوماتیک سند حسابداری برای شما صادر می شود.
 •  

نرم افزار حسابداری ترخیص کالا (حق العمل کاری گمرکی)

پویا حساب

پویا حساب با استفاده از تجربه کارشناسان و حق العمل کاران به منظور مکانیزه کردن و روان سازی کلیه فعالیتهای مربوط به دفاتر حق العمل کاران گمرکی (ترخیص کاران گمرکی ) ، پویا ترخیص را طراحی و تولید نمود . این سیستم با حفظ گردش کاری دفاتر ترخیص کاری ، ورود اطلاعات به حداقل رسیده و با ایجاد محیط کاربری ساده و پویا ، پیچیدگی و زحمات ناشی از ثبت داده ها حذف شده است.

با پیشرفت فن آوری اطلاعات و استفاده  روز افزون از این پیشرفت در امور اداری و سایر امور روزمره و اهمیت یافتن زمان و مدیریت آن ، استفاده از سیستمهای مکانیزه ضروری و غیر قابل انکار است . مکانیزه کردن اموری که تا بحال از طریق دستی صورت می پذیرفت علاوه بر صرفه جوئی در وقت و افزایش سرعت عمل ، دقت و شفافیت امور را نیز مضاعف می کند . دسترسی آسان و سریع به داده ها و گزارشات دقیق تصمیم گیری مدیران را پویا و منجر به ارائه راهکارهائی می شود که حداکثر بهره وری را می توان از شرایط موجود به عمل آورد . 

فقط با ورود اطلاعات جزئی صورت حسابهای مشتریان و بدون ورود مستمر و پر زحمت داده های حسابداری دوبل ، به طور اتوماتیک سند حسابداری در سیستم صادر می شود .

 

چرا نرم افزار پویا ترخیص پویا حساب؟
 • کلیه اطلاعات مربوط به اظهارنامه و پروانه گمرکی شامل نام اظهار کننده ، حق العمل کار ، ارزیاب،مبلغ اظهاری،مبلغ استنباطی،شماره کوتاژ، شماره پروانه گمرکی ، شماره ثبت سفارش ، نام کالا ، شماره اعتبار و… مربوط به هر صاحب کالا به راحتی در سیستم ثبت می شود
 • کلیه اظهارنامه های ترخیص شده  یا در حال ترخیص را ثبت و نگهداری نمائید.محاسبه دقیق و چاپ پیش نویس اظهارنامه جهت ارائه به گمرک را انجام دهید . صورت حساب هزینه های انجام شده برای هر سند جهت ارائه  به صاحب کالا ثبت و چاپ نمائید . گزارشات منظم و متنوع در خصوص کلیه اقلام اظهارنامه تهیه و ارائه نمائید . حساب دریافت و پرداخت به کارمندان و طرف حسابها ثبت و نگهداری نمائید
 • فقط با ورود اطلاعات جزئی صورت حسابهای مشتریان و بدون ورود مستمر و پر زحمت داده های حسابداری دوبل ، به طور اتوماتیک سند حسابداری در سیستم صادر می شود.
 • پس از ثبت دریافت ها و هزینه های مربوط به پرونده کاری هر صاحب کالا مثلاً(بارنامه استاندارد،اداره بندر،حق العمل کار،گمرکی ،بهداری،آزمایشگاه،انرژی اتمی،نمونه برداری،سپرده گمرکی،تخلیه و بارگیری،جرثقیل،دیماند درب خروج و…) ،صورت حساب مشتری به طور اتوماتیک توسط سیستم صادر می شود و می توان به طور خلاصه و به ریز چاپ گرفت.
سیستم های بسته پویا ترخیص پویا حساب
حسابداری
خدمات ترخیص کاری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار

پویا حساب ترخیص

پویا حساب با استفاده از تجربه کارشناسان و حق العمل کاران به منظور مکانیزه کردن و روان سازی کلیه فعالیتهای مربوط به دفاتر حق العمل کاران گمرکی (ترخیص کاران گمرکی ) ، پویا ترخیص را طراحی و تولید نمود . این سیستم با حفظ گردش کاری دفاتر ترخیص کاری ، ورود اطلاعات به حداقل رسیده و با ایجاد محیط کاربری ساده و پویا ، پیچیدگی و زحمات ناشی از ثبت داده ها حذف شده است. با پیشرفت فن آوری اطلاعات و استفاده  روز افزون از این پیشرفت در امور اداری و سایر امور روزمره و اهمیت یافتن زمان و مدیریت آن ، استفاده از سیستمهای مکانیزه ضروری و غیر قابل انکار است . مکانیزه کردن اموری که تا بحال از طریق دستی صورت می پذیرفت علاوه بر صرفه جوئی در وقت و افزایش سرعت عمل ، دقت و شفافیت امور را نیز مضاعف می کند . دسترسی آسان و سریع به داده ها و گزارشات دقیق تصمیم گیری مدیران را پویا و منجر به ارائه راهکارهائی می شود که حداکثر بهره وری را می توان از شرایط موجود به عمل آورد. فقط با ورود اطلاعات جزئی صورت حسابهای مشتریان و بدون ورود مستمر و پر زحمت داده های حسابداری دوبل ، به طور اتوماتیک سند حسابداری در سیستم صادر می شود .

 

امکانات نرم افزار
اسکرول به بالا